Denkt u wel aan re-integratie 2e spoor?

Bent u werkgever of werkzaam als HR-adviseur? Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de re-integratie 2e spoor van een zieke werknemer? Kijk eens op de volgende website: proficientgroep. Proficiënt Groep biedt u de juiste begeleiding en hulp bij ziekteverzuim van uw personeel. Bijvoorbeeld bij re-integratie 2e spoor. Deze wettelijke verplichtingen moeten uiteraard nagekomen worden. Echter gaat dit dus bij veel bedrijven nogal eens mis. Wanneer werknemers niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting van de werkgever (en rechten van de werknemer) dan gebeurt er vaak weinig. Echter, de oplettende verzuimende werknemer heeft toch wel degelijk een poot om op te staan wanneer u niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Dit laatste is bij best veel organisaties het geval. In veel gevallen heeft het niets te maken met kosten besparen of onwil van de werkgever. Integendeel. De werkgever wil vaak graag als goed werkgever fungeren, maar heeft niet altijd de juiste kennis in huis. Dit is veel aan de orde bij kleine bedrijven waar vaak geen HR-afdeling is. De werkgever neemt deze taken dan zelf op zich en hier worden dan ook vaak de fouten gemaakt. Het is belangrijk dat de re-integratie 2e spoor goed verloopt, om boze verlatende werknemers en rechtszaken te voorkomen. Proficiënt Groep helpt u hier graag bij, om alles in goede banen te leiden. In dit artikel zal toegelicht worden wat re-integratie 2e spoor precies inhoudt en hoe Proficiënt Groep u daar bij kan helpen.

Re-integratie 2e spoor voor een zieke werknemer

Wanneer een werknemer ziek thuis zit, dan geldt in Nederland dat de werknemer twee jaar recht op loondoorbetaling heeft, door de werkgever. In geen enkel ander land in Europa is de loondoorbetalingsplicht zo lang als in Nederland. Werkgevers worden dus behoorlijk benadeeld met het ziekteverzuim van een werknemer. Dat terzijde. Na één jaar ziek zijn, vindt er een eerstejaarsevaluatie plaats met het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Als dan blijkt dat het niet zeker is of de zieke werknemer na enige tijd weer werkzaamheden binnen uw bedrijf uit kan voeren, is het inzetten van re-integratie 2e spoor binnen zes weken verplicht. Re-integratie 2e spoor houdt in dat er een plan wordt opgesteld en uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar arbeidsmogelijkheden elders. Dit plan bevat een aantal verplichte stappen. Als u als werkgever hier nog niet eerder mee te maken heeft gehad, is dit een behoorlijk doolhof. Dit is waar Proficiënt Groep in beeld komt. Zij helpen u graag met het invullen van het plan voor re-integratie 2e spoor. Zo bent u er zeker dat alles volgens de wettelijke regelingen verloopt. Bij Proficiënt Groep werken immers uitsluitend professionele medewerkers met de juiste kennis van het Nederlandse arbeidsrecht. 

Samenwerken met Proficiënt Groep

Proficiënt Groep is gevestigd in Rotterdam. Als u kiest voor een samenwerking met Proficiënt Groep wat betreft de invulling van de re-integratie 2e spoor van een werknemer, dan bent u van één ding verzekerd. U zult keurig geholpen worden. Hierbij zorgt de organisatie er voor dat u steeds van doen heeft met dezelfde medewerker van Proficiënt Groep. Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op met de organisatie via de volgende wegen:

  • 010-3075616
  • info@proficientgroep.nl