Nolin Uitgevers

Nolin Uitgevers is een drukwerkspecialist met hart voor zowel het werk wat zij doen als voor de klanten waarvoor ze de publicaties mogelijk maken. Met een team vol diversiteit maakt Nolin Uitgevers het namelijk voor stichtingen, organisaties en verenigingen mogelijk om kwalitatief hoogwaardig drukwerk kosteloos te realiseren. Dit doen de medewerkers van Nolin Uitgevers middels het SponsorPublicatieConcept. In dit artikel vindt u meer over de werkzaamheden en over wat werken bij deze organisatie inhoudt.

De start van Nolin Uitgevers

Nolin Uitgevers begon in 2000 met het realiseren van kwalitatief hoogwaardig drukwerk. Wij geloven in de kracht van drukwerk, ook in de tijd waar veel vormen van reclame en het verkrijgen van naamsbekendheid onder de doelgroep online gebeurt. Drukwerk valt namelijk meer op en wordt minder snel weggegooid, waardoor de ontvanger regelmatig in aanraking komt met uw bedrijfsnaam en zo uw naamsbekendheid wordt vergroot. Nolin Uitgevers weet uit de jarenlange ervaring dat een goede, brede marketingmix voor iedereen van groot belang is, waarbij drukwerk zeker niet mag ontbreken.

Juist voor organisaties, stichtingen en verenigingen, die afhankelijk zijn van donaties en vrijwilligers, is deze naamsbekendheid van belang. Nolin Uitgevers begrijpt echter ook dat de financiële mogelijkheden van deze klanten vaak niet toereikend zijn en bedacht daarom het SponsorPublicatieConcept, waarmee kosteloos drukwerk mogelijk wordt gemaakt.

Wie werken er middels het SponsorPublicatieConcept?

Bij Nolin Uitgevers wordt al het werk de klant uit handen genomen. Het SponsorPublicatieConcept wordt dan ook volledig uitgevoerd door de medewerkers van Nolin Uitgevers. Om dit te kunnen realiseren werken er specialisten uit vele verschillende werkvelden. Ten eerste werken er mensen die sponsoren benaderen, die in ruil voor een naamsvermelding één van de publicaties willen bekostigen. Verder werken er natuurlijk ook mensen die gespecialiseerd zijn in DTP (grafische vormgeving) en mensen die administratieve functies bekleden. Kortom is het team zeer divers en zoekt Nolin regelmatig naar nieuwe specialisten die dit team kunnen komen versterken.

Hoe gaat Nolin Uitgevers te werk?

Natuurlijk gaat bij Nolin Uitgevers veel in overleg met onze klanten. Weet de klant al wat de wensen zijn? Dan worden deze wensen gerealiseerd. Heeft de klant zelf nog geen ideeën opgedaan? Dan realiseren de medewerkers van Nolin Uitgevers in samenspraak met de klant het resultaat waarvan de klant zelf nog niet wist dat hij dit wilde, oftewel een product dat volledig aansluit bij het imago, de stijl en de doelgroep die onze klant wil aanspreken.

Niet alleen ons product vindt Nolin Uitgevers van groot belang, maar ook de weg hiernaartoe. Zo probeert Nolin Uitgevers zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen, door onder andere papierverbruik te minimaliseren, kunstlicht zo min mogelijk in te schakelen en groene stroom af te nemen. Ook willen ze bijdragen aan de maatschappij door de kennis en ervaring van de medewerkers te delen met de toekomstige generatie. Daarom zijn er bij Nolin Uitgevers ook regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen uit het mbo. Niet alleen kunnen zij leren van de medewerkers van Nolin Uitgevers, maar ook leren onze specialisten vaak van de nieuwe zinzichten die stagiaires met zich meebrengen