Ewro Psycho voor activerende begeleiding

Mensen die bekend zijn met een aandoening of handicap kennen vaak veel beperkingen in het dagelijkse leven. Zij worden meestal overweldigend door de aandoening, moeten daar aan wennen en ermee leren leven. Voor de ene persoon is acceptatie van de aandoening  of handicap gemakkelijker dan voor iemand anders. Hiervoor is geen eenduidige gebruiksaanwijzing te hanteren, want ieder individu is immers verschillend. Mensen met een aandoening of handicap zijn genoodzaakt om hun eigen leven aan te passen. Daarnaast ervaren veel mensen problemen op diverse levensgebieden als gevolg van hun aandoening. Het netwerk wordt vaak ingezet om ondersteuning te bieden. Echter hebben veel mensen meer nodig dan hun eigen netwerk. Dan kan er gekozen worden om professionele hulp in te schakelen. Voor veel mensen met een aandoening of handicap is dit een grote stap. Zij kennen veel schaamte of ontkennen dat ze hulp nodig hebben. Dit heeft ook te maken met het niet willen erkennen van de aandoening of handicap. Het liefste willen zij namelijk een normaal leven leiden, zonder beperkingen. Dit is een heel proces, waar meestal een geruime tijd over heen gaat.  Wanneer je de stap durft te nemen om voor professionele hulp te kiezen, dan is activerende begeleiding een goede mogelijkheid. Ewro Psycho is de ideale zorgverlener om activerende begeleiding te bieden. Activerende begeleiding kan jou helpen om inzicht te krijgen in je beperkingen en op welke manieren je hier mee om kunt gaan. Dit geldt ook voor praktische ondersteuning. De zorgprofessionals van Ewro Psycho zijn gespecialiseerd in deze vorm van ondersteuning. Zij kijken samen met jou naar wat je nodig hebt. Eigen regie staat hierin voorop en jij bepaalt hoe deze ondersteuning  wordt ingevuld. In de zorgplannen worden doelen opgesteld, die passen bij jouw eigen wensen. Langzamerhand maak je stapjes om deze doelen te bereiken. Dit hoeft niet snel te gaan en is vaak een duurzaam proces.

Mogelijkheden activerende begeleiding

Mensen die kiezen voor activerende begeleiding kunnen op diverse levensgebieden ondersteuning ontvangen zoals:

  • Financiën.
  • Huishouding.
  • Daginvulling. 
  • Sociale contacten.

Als je activerende begeleiding ontvangt, dan wordt door de zorgprofessionals onderzocht op welk levensgebied jij ondersteuning nodig hebt. Voor een groot deel kun je dit waarschijnlijk zelf al aangeven, maar misschien heeft je netwerk of bijvoorbeeld de huisarts daarin nog advies. Uiteindelijk komt er dan een plan op tafel waar iedereen zich in kan vinden. Op den duur is het doel om meer zelf meer handvatten te ontwikkelen, zodat je steeds zelfstandiger wordt en je beperkingen leert accepteren. Er is sprake van herstel wanneer je met je aandoening of handicap leert leven. De beperkingen zijn dan nog steeds aanwezig, maar je gaat er op een andere manier mee om. Waarschijnlijk voelt het daarom minder als een beperking en leer je accepteren hoe je bent. Nadat de activerende begeleiding is gestart wordt na verloop van tijd de ondersteuning geëvalueerd. Je kunt dan aangeven wat je vindt van de activerende begeleiding en wat je graag anders ziet. Ook hierin is veel sprake van eigen inbreng van jou en je netwerk. De zorgprofessionals stemmen wederom af op jouw behoeften en wensen. Als blijkt dat je voldoende hebt geleerd van de activerende begeleiding en niet langer ondersteuning wenst, dan kun je dat ook aangeven. De vooraf opgestelde doelen zijn dan bereikt. Indien de doelen nog niet zijn bereikt, wordt de ondersteuning gewoon vervolgd. Doelen kunnen ook worden aangepast wanneer de zorgbehoefte daar naar is.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je nog vragen over activerende begeleiding? Kijk dan op de website van ewropsycho.com. Zorgprofessionals beantwoorden graag jouw vragen en kijken samen wat ze voor jou kunnen betekenen!